"481118-3237", självporträtt i Sveriges Rikes Lag

tillbaka | nästa skulptur