"Tid - ett år", ett års tidningar, 2 m.h. GeniusLoci / BalticSclpture Gotland, 1993
tillbaka | nästa