STAFFAN LAURIN


Skulptör, tecknare och målare.
f. 1948 i Mästerby Gotland.

Autodidakt, Gerlesborgsskolan m fl. utb. sedan 1963.

Arb.-, projekt- och studieresor ex. i Europa, Balticum, Turkiet, Indonesien, Indien, Kambodja, Burma, Laos, Västafrika, Mexico och Guatemala.

Arb. i flera olika tekniker. ”Vill ge en fysisk och poetisk närvarande gestaltning där möjliga sammanhang kan uppenbaras.”

Separatutställningar
Ekebyhovsslott Ekerö, Motala Konsthall, Konstfrämjandet, Sveagalleriet, Gall. Benicke Brinken och Konstnärshuset i Sthlm, Hanaholmen, Finland m fl.

Samlingsutställningar
”Unga Tecknare” Nat.mus., Baltic Sculpture93/ Genius Loci*, ”Euro- sculpture94” Bretagne, Galleri KARE Istanbul, ”Nordgrafia” Gotl., ”Den andliga männinskan” Sollentunamässan/ Väsby konsthall, Grässkulpturtriennalen i Ham- menhög, Skulpturstråket,Vinterviken, Sthlm. Artsummer2001,Kuressaare, Estland, Munster/Westfalen, m fl. RomaKungsgård,Stallet, Gotland
Glashutte Baruth/Berlin, Kulturverband Treptow/Berlin, Rathaus Treptow/Berlin

Offentliga arbeten
Beckomberga och Blackebergs sjukhus, Färingsö fånganst. Ekerö, Bost.omr. Ryd i Link., Visby lasarett, Asarum/Karlshamn, Tingsbrogården, Bro/Gotland m fl.

Representerad (ex)
Nationalmuseum och HKM´s saml. Skulpturstråket, Vinterviken, SthlmStad. Erh. fl. stip.i Sverige och utl.

Lärare på ”Grundis” i Sthlm. Gotl. Konst- skola, Högskolans Form&Konstruktion, samt bl a. gästlär. vid MarmaraUniv. Istanbul. Medarrangör i Barnkonstlärar- seminarium för turkiska/svenska konstlärare i Turkiet + Gotl. Konstskola, Högskolan/Gotl.: Form&Konstruktion

Medlem i KRO, Skulptörförb., Sv. Konstn.fören., InSEA m fl.

*( utställ.arr. i utst.gr., samt red. och ansv. utgiv. av pressklipp- boken” Gotland i Tiden” Skulptursommaren 93) - Gotland.

(förkortad CV)

Adress: Atlingbo Isums 203, S-622 40 Romakloster. Tel: 0498 54097, 240445

Länkar: www.skultorforbundet.se, www.arsgotlandica.net, www.oppna-ateljeer.se

e-mail: helena.andreeff@minmail.net
 


tillbaka